#makeachildcry

Doe een gift

#makeachildcry

MAAK EEN KIND AAN HET HUILEN

Kinderen gaan nu eenmaal niet graag naar de dokter. Onze instrumenten, onze medicijnen of onze kleding brengen hen aan het huilen.

Helaas krijgen veel kinderen die kans niet: jaarlijks sterven er vier miljoen kinderen tot vijf jaar aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden.

Een eenvoudige ingreep kan hun leven redden.

#MakeChildCry
Geef een ander bedrag

Doe een gift

Kies het aantal kinderen dat u aan het huilen wilt maken.

10kinderen
40€10 ondervoedingspakketten
180kinderen
80€180 behandelingen tegen malaria
480kinderen
160€480 behandelingen tegen mazelen

Ook vandaag sterft elke 7 seconden een kind door gebrek aan zorg.

Wat is de belangrijkste oorzaak van deze ramp? Extreme armoede.

Michaela is 5 jaar. Zij is geboren in Grand'Anse, een van de armste departementen van Haïti. Ze is een van de slachtoffers van de cholera-epidemie die sinds de aardbeving in 2010 in het land woedt. Ze heeft last van ernstige uitdroging en valt regelmatig flauw. Alleen het serum dat Dokters van de Wereld haar toedient, kan haar beter maken.
In veel landen die tot de allerarmste ter wereld behoren, sterven miljoenen kinderen bij de geboorte aan ziektes als mazelen, polio, difterie, tetanus, kinkhoest, longontsteking of diarree. Maar met een eenvoudige behandeling, goede hygiëne, betere voeding en gezondheidszorg van hoge kwaliteit kunnen we hun leven redden.

230 miljoen kinderen wonen in landen die door een crisis of oorlog worden geteisterd.

Wereldwijd is bijna 50% van de vluchtelingen kind.

Moissa, 4 jaar, en haar ouders zijn door Turkije gereisd om de burgeroorlog in Syrië te ontvluchten. Na een afmattende tocht zijn ze in een gammel bootje de Egeïsche Zee opgegaan, met als bestemming het Griekse eiland Chios. Door alles wat ze heeft meegemaakt, wil Moissa niet meer eten. Haar moeder is wanhopig en heeft in het detentiecentrum waar het gezin op een toegangsbewijs voor Europa wacht, de hulp van Dokters van de Wereld ingeroepen.
Bij natuurrampen of extreem geweld zijn kinderen het meest kwetsbaar. De kinderen zijn gewond, getraumatiseerd en soms van hun gezin gescheiden en worden aan allerlei gevaren en ziektes blootgesteld. Zij leven in erbarmelijke omstandigheden, zonder enige medische voorzieningen. Ze hebben dringend zorg en bescherming nodig.

In Europa worden 27 miljoen kinderen bedreigd door armoede of sociale uitsluiting.

De economische en sociale crisis maakt hen nog kwetsbaarder.

Sinds drie jaar woont Sonia met zijn gezin in Duitsland. Toen hij 8 jaar was, hebben zijn ouders hem aangemeld bij een school in München. Maar om op school te mogen blijven, moet hij tegen kinderziektes worden ingeënt. Zonder ziektekostenverzekering en financiële middelen kunnen zijn ouders echter met hem niet bij een huisarts terecht. In de kliniek van Dokters van de Wereld kan Sonia eindelijk de vaccins krijgen waardoor hij weer naar school mag.
Europa is de bakermat van de mensenrechten. Toch blijft gelijke toegang tot gezondheidszorg een probleem. De Europese crisis heeft de meest kwetsbare mensen hard getroffen en deze nieuwe armoede heeft schrikbarende gevolgen voor kinderen. Veel kinderen hebben geen toegang tot zorg, zoals vaccinaties, krijgen onvoldoende te eten of zijn slecht gehuisvest. Meer dan ooit is het nodig dat in Europa iedereen gratis medische zorg kan krijgen.

Kinderen beschermen is onze plicht.

Al 35 jaar zet Dokters van de Wereld zich in om de meest kwetsbare mensen te beschermen en zorg te bieden. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van armoede, geweld of ziekte. Wij moeten ons over hen ontfermen; dat is onze prioriteit.
De meeste kinderen huilen als ze naar de dokter gaan. Maar met hun injecties, hun naalden, hun uitrusting en hun medicijnen helpen onze Dokters van de Wereld ieder kind in nood, zonder onderscheid.
Steun onze strijd

Ter plaatse

In Cotonou in Benin steunt Dokters van de Wereld het Maison du Soleil (Huis van de zon), een opvangcentrum voor tienermoeders en hun kinderen.
Jonge meisjes die moeder worden terwijl ze zelf nog kind zijn en die door hun familie worden verstoten, vinden in het Maison du Soleil onderdak. Daar krijgen ze de aandacht en de zorg die ze nodig hebben om op te groeien en weer te kunnen glimlachen.

Steun onze strijd

Wij hebben uw steun hard nodig in onze strijd voor de gezondheid van kinderen

Doe een gift
4880
kinderen hebben gehuild dankzij uw gift

Veelgestelde vragen

Waarom deze campagne?

Al meer dan 35 jaar beschermen en behandelen wij overal ter wereld mensen die onze steun het hardst nodig hebben. Kinderen zijn het kwetsbaarst omdat armoede, geweld en ziekte hen het eerst raakt. Meer dan ooit hebben we uw hulp en vrijgevigheid nodig om onze zorgprogramma's voor hen te kunnen financieren. Daarom hebben we besloten een internationale campagne aan kinderen te wijden.

Waarom #makeachildcry?

Alle kinderen hebben met elkaar gemeen dat ze bang zijn voor de dokter. Niet zozeer voor de dokter zelf, ze vinden het vooral eng om onderzocht te worden met rare instrumenten. In het oor kijken met een oorspiegel, een vaccin toedienen met een injectiespuit, de mond openen met een tongspatel zijn indringende handelingen waarvoor peuters soms heel gevoelig zijn. Sommige kinderen beginnen te huilen, andere doen het in hun broek van angst maar slager erin over hun angst heen te stappen. Als (kinder)artsen en verpleegkundigen ter plaatse hebben wij dagelijks met deze realiteit te maken en stellen wij de kinderen tijdens het consult zoveel mogelijk op hun gemak. Maar de angstreflex blijft. Het belang van het bieden van zorg die levens kan redden, is daarmee niet minder groot.

De bescherming van kinderen is een belangrijk doel dat door een groot aantal NGO's wordt gesteund. Het wordt meestal onder de aandacht gebracht door eenvoudig verslag te doen van hun lijden. Met #makeachildcry willen we een andere boodschap verspreiden, een die de nadruk legt op de positieve strijd tegen dat lijden.

Deze campagne doet een beroep op de vrijgevigheid van het grote publiek. Met uw gift kan een kind naar de dokter, met het gevaar dat het begint te huilen. Ons doel is om alle kinderen zonder aanzien des persoons toegang te bieden tot de zorg, dus ongeacht waar ze vandaan komen en wie ze zijn.

Hoe verliep het filmen?

Het filmen van kinderen is aan allerlei regels gebonden. Een kind mag niet langer dan twee uur en alleen in het bijzijn van zijn ouders op de set aanwezig zijn. De vergoeding aan het kind wordt op een geblokkeerde rekening gezet tot het kind meerderjarig is.

Voor deze campagne hebben we samengewerkt met fotograaf en regisseur Achim Lippoth, een expert op het gebied van kinderfotografie.

De acteurs in de campagne zijn grotendeels vrijwillige artsen en verpleegkundigen van Dokters van de Wereld. Zij weten precies hoe ze medische handelingen kunnen nabootsen. De naald met het namaakvaccin is uiteraard afgevijld om ongelukken te voorkomen.

Hoe hebben jullie die kinderen aan het huilen gekregen?

We hebben met opzet gekozen voor kinderen van twee tot drie jaar. Op die leeftijd huilen kinderen nog vaak op een dag en kunnen ze hun emotie uiten.

We hebben twee methoden gebruikt om ze aan het huilen te krijgen:

  • de ouders lopen met opzet weg van de filmset;
  • de ouders pakken het kind een stuk speelgoed af waarmee het aan het spelen was.

Het kind wordt vervolgens meteen weer gerustgesteld en de ouders en het medisch personeel leggen uit wat er gebeurt.

Dankbetuigingen

Wij willen iedereen bedanken die aan deze campagne heeft meegewerkt. Allereerst regisseur Achim Lippoth, die bereid was zijn ervaring in dienst te stellen van dit project. Productiemaatschappij Magali Films, die ons in staat stelde dit project met een klein budget te realiseren. Het hele team van DDB Paris voor dit mooie idee en zijn professionaliteit. Onze vrijwillige artsen die zo vriendelijk waren een rol in de campagne te willen spelen. En ten slotte de kinderen en hun ouders, zonder wie de campagne niet tot stand had kunnen komen.

Copyright Médecins du Monde 2015, alle rechten voorbehouden.

Creatie : DDB Paris.


Creatie Web : Neuvième Page.

Video production : Magali Films & Bundle Productions.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies.